Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy. Nazwa parku pochodzi od Słowińców – ludności, która niegdyś zasiedlała rejony teraźniejszego parku. To jeden z dwóch nadmorskich parków narodowych u nas. Utworzono go w celu osłony torfowisk, bagien, łąk, jezior przybrzeżnych, lasów i borów a zwłaszcza pasa wydm na mierzei z wyjątkowymi w całej Europie ruchomymi wydmami.

Park ten jest relatywnie rozległy, rozciąga się od Łeby do miejscowości turystycznej Rowy – zajmuje obszar bez mała 33 tys. ha, w tym dwa spore jeziora – Łabsko i Gardno, chroniony jest też przybrzeżny pas Morza Bałtyckiego. Park przyjmuje turystów, jednakże poruszać można się wyłącznie po ustalonych szlakach – a tych jest aż 140 km.

W Rąbce – 2 km od Łeby zlokalizowano wejście, które wiedzie do słynnych ruchomych wydm. Drogę do wydm można pokonać wózkiem elektrycznym, rowerem, który można wypożyczyć lub pieszo – trasa z Rąbki na wierzchołek wydmy i z powrotem potrafi trwać 6 godzin. Piasek z grzbietów wydm jest stale przenoszony z wiatrem, z tego powodu wydmy przesuwają się od dwóch do 10 m na rok w kierunku wschodnim. Ze szczytu wydmy Łącka Góra można podróżować dalej na zachód, w kierunku latarni morskiej w Czołpinie czy dalej do Rowów.

Na terenie parku znajduje się też wiejski skansen w Klukach. Park prowadzi również Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie i oddziały w Rowach i Rąbce. Zobaczymy w tym miejscu liczne tablice, zdjęcia, mapy i eksponaty przedstawiające zasobność parku. Muzeum otwarte jest przez cały rok.

 Więcej o Słowińskim Parku Narodowym zobacz na stronie: slowinski.parknarodowy.com